Học tiếng Anh tại Times Edu thì như thế nào?

  • Khi học tiếng Anh với giảng viên tại Times Edu, các bạn học viên sẽ giống như đang tham gia vào một hành trình, mà cụ thể ở đây là hành trình chinh phục việc học tập ngoại ngữ. Trong hành trình ấy, mỗi bạn học sinh đều được Times Edu cung cấp cho một lộ trình học tập riêng biệt phù hợp với tính cách và sự phát triển tư duy.
  • Times Edu sẽ đồng hành cùng phụ huynh tìm ra đích đến và vạch ra lộ trình học tập riêng cho từng học viên. Times Edu không chỉ đơn thuần là dạy và học tiếng Anh, chúng tôi sẽ giúp học viên có những trải nhiệm học tập thú vị, những giờ học thoải mái, khám phá những điều mới và vượt qua những khó khăn trong học tập.
  • Mỗi buổi học sẽ bao gồm việc chia sẻ những kiến thức mới dựa trên những kiến thức đang học tập ở trên trường, thảo luận, chia sẻ quan điểm học tập cá nhân, giải quyết những vấn đề học tập ở trên lớp từ chính kinh nghiệm học tập xuất sắc của những giảng viên của Times Edu.
  • Giảng viên sẽ đóng vai trò là người gợi mở dẫn dắt các bạn học viên tìm được đến kết quả cuối cùng. Vui nhất là một trong những tiêu chí học tập với giảng viên cá nhân của Times Edu là các bạn học viên được thoải mái tự do sáng tạo,  được đưa ra quan điểm 2 chiều, debate với chính giảng viên của Times Edu để rèn luyện khả năng nói tiếng Anh cũng như tư duy phản biện. Chính việc học tập cởi mở, sáng tạo sẽ  giúp các bạn học viên luôn tràn đầy năng lượng, khơi dậy niềm vui từ và đam mê học hỏi.