Times Edu được thành lập từ khi nào?

  • Times Edu được thành lập vào đầu năm 2018 tại Hà Nội bởi những con người muốn thay đổi sự chậm tiến của giáo dục truyền thống trong lĩnh vực đào tạo và  giảng dạy ngoại ngữ. Times Edu mong muốn xây dựng một nền tảng giáo dục lấy định hướng làm trọng tâm. Chúng tôi hiểu và tin rằng: “Mỗi đứa trẻ đều là một tài năng, sở hữu trong mình những đặc tính khác nhau. Khi chúng ta biết cách nuôi dưỡng và chăm sóc những cá tính, ước mơ của trẻ thì các em đều có thể trở thành những nhân tài.”
  • Vì vậy, tầm nhìn của Times Edu là trở thành một môi trường giáo dục tại nhà chuyên nghiệp mà ở đó học viên được định hướng bài bản về phương pháp học tập ngoại ngữ, phát triển tư duy và gợi mở tính cách sáng tạo.
  • Định hướng đúng đắn, phát triển tư duy sáng tạo và cung cấp các phương pháp học tập là điều mà học viên học được tại Times Edu. Ngoài ra, đó cũng trở thành nền móng để Times Edu xây dựng một nền giáo dục cá nhân chuyên nghiệp dành riêng cho những phụ huynh mong muốn cho con sau này học tập tại các môi trường quốc tế.