Lớp Tiếng Anh cá nhân tiểu học – Gia sư Tiếng Anh cho học sinh tiểu học trường quốc tế – song ngữ

1. Đối tượng

 • Học sinh TIỂU HỌC mới làm quen với tiếng Anh và cần được xây dựng kiến thức cơ bản cấp tốc trong thời gian ngắn
 • Học sinh lười học, sợ hoặc ghét học tiếng Anh, tập trung kém, cần có người kèm học
 • Học sinh mất gốc tiếng Anh hoặc kiến thức nền yếu, không thể theo kịp các bạn trong lớp
 • Học sinh đi học nhiều nơi nhưng không hiệu quả, học chưa đúng phương pháp
 • Học sinh cần người dạy cá nhân có kinh nghiệm xây dựng lộ trình và nội dung phù hợp với trình độ

2. Lợi ích

 • Tích lũy các kiến thức cơ bản về cách sử dụng từ vựng, xây dựng câu đơn, mở rộng vốn TỪ VỰNG sẽ xuất hiện trong bài thi
 • Xây dựng nền tảng 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết
 • Cung cấp tài liệu chuẩn và đầu sách miễn phí hỗ trợ quá trình học
 • Tạo điều kiện thoải mái nhất cho học sinh về thời gian và địa điểm học
 • Phụ huynh dễ dàng kiểm tra quá trình và tiến độ học của con
 • Cam kết đầu ra chất lượng

3. Thông tin khoá học

 • Thời gian học: 3 buổi/tuần
 • Lịch khai giảng: Hàng tháng

Lớp Tiếng Anh cá nhân trung học – Gia sư cho học sinh trung học quốc tế – song ngữ

1. Đối tượng

 • Học sinh TRUNG HỌC cần được xây dựng kiến thức cơ bản trong thời gian ngắn (hoặc trong giai đoạn chuyển cấp)
 • Học sinh lười học, sợ hoặc ghét học tiếng Anh, tập trung kém, cần có người kèm học
 • Học sinh mất gốc tiếng Anh hoặc kiến thức nền yếu, không thể theo kịp các bạn trong lớp
 • Học sinh đi học nhiều nơi nhưng không hiệu quả, học chưa đúng phương pháp
 • Học sinh cần người dạy cá nhân có kinh nghiệm xây dựng lộ trình và nội dung phù hợp với trình độ

2. Lợi ích

 • Cải thiện và củng cố các kiến thức đã học về cách sử dụng từ vựng và ngữ pháp có liên quan, xây dựng câu đơn và câu phức, mở rộng và nâng cao vốn TỪ VỰNG sẽ xuất hiện trong bài thi
 • Xây dựng nền tảng 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết
 • Cung cấp tài liệu chuẩn và đầu sách miễn phí hỗ trợ quá trình học
 • Tạo điều kiện thoải mái nhất cho học sinh về thời gian và địa điểm học
 • Phụ huynh dễ dàng kiểm tra quá trình và tiến độ học của con
 • Cam kết đầu ra chất lượng

3. Thông tin khoá học

 • Thời gian học:  3 buổi/tuần
 • Lịch khai giảng: Hàng tháng